Logo Neurobit Systems


 
English-United Kingdom: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Deutschland: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback français-France: Neurobit Systems: Appareils pour le neurofeedback et le biofeedback Italiano-Italia: Neurobit Systems: Impianti per neurofeedback e biofeedback  
English-United States: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Österreich: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback Español-España: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback Português-Portugal: Neurobit Systems: O Equipamento Neurofeedback e Biofeedback  
English-Canada: Neurobit Systems: Biofeedback & Neurofeedback equipment Deutsch-Schweiz: Neurobit Systems: Geräte zum Biofeedback und Neurofeedback Español-México: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback polski-Polska: Neurobit Systems: Sprzęt do neurofeedbacku i biofeedbacku  

Osiągać więcej, działać sprawniej, żyć radośniej
Kluczem jest sprzężenie zwrotne

O firmie

Założycielem przedsiębiorstwa Neurobit Systems jest dr inż. Marcin Kocikowski, specjalizujący się od lat w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Pracując na Politechnice Gdańskiej, zajmował się m.in. cyfrową rejestracją i analizą danych fizjologicznych, rekonstrukcją obrazów elektrycznych właściwości tkanek i optymalizacją algorytmów. Wprowadzał też nowe technologie do zastosowań telekomunikacyjnych, takie jak rozpoznawanie sygnałów, przetwarzanie głosu, telefonia cyfrowa. Sumę tych doświadczeń łączymy w naszych nowych produktach.

Koncentrujemy się na rozwijaniu urządzeń hi-tech wspierających pełniejsze wykorzystanie potencjału umysłu. Neurobit Lite™ i Neurobit Optima™ to rodziny przenośnych, wysoce zintegrowanych urządzeń do treningu metodą neurofeedbacku (biofeedbacku EEG) i do innych typów biofeedbacku. Wyposażając nasze produkty w liczne wyróżniające cechy pragniemy uczynić bardziej dostępnymi te nowe metody treningu umysłu.

Jednocześnie nasz sprzęt znajduje zastosowanie w innych obszarach wymagających rejestracji sygnałów fizjologicznych wysokiej jakości, takich jak nauki przyrodnicze, psychologia, czy zaawansowane rozwiązania na styku człowiek-maszyna.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Od 2011r. jesteśmy Partnerem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zasady, którymi się kierujemy:

  • Źródłem naszej siły są nasze pasje.
  • Nie ma rzeczy, której nie dałoby się zrobić jeszcze lepiej.
  • Kluczem do doskonalenia w dowolnej dziedzinie jest sprzężenie zwrotne.
  • Celem naszej pracy są faktyczne korzyści dla klientów.
  • Dążymy do harmonijnej integracji technologii z życiem.

Dalsze informacje:

KontaktFormularz kontaktowy   PoprzedniaUrządzenia do treningu umysłu z użyciem neurofeedbacku   StartStrona startowa   GóraDo góry strony   NastępnaNeurobit Optima - przenośny sprzęt do neurofeedbacku i biofeedbacku