Logo Neurobit Systems

English-United Kingdom: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Deutschland: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback français-France: Neurobit Systems: Appareils pour le neurofeedback et le biofeedback Italiano-Italia: Neurobit Systems: Impianti per neurofeedback e biofeedback  
English-United States: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Österreich: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback Español-España: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback Português-Portugal: Neurobit Systems: O Equipamento Neurofeedback e Biofeedback  
English-Canada: Neurobit Systems: Biofeedback & Neurofeedback equipment Deutsch-Schweiz: Neurobit Systems: Geräte zum Biofeedback und Neurofeedback Español-México: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback polski-Polska: Neurobit Systems: Sprzęt do neurofeedbacku i biofeedbacku  

Działać sprawniej, osiągać więcej, żyć pełniej
Kluczem jest sprzężenie zwrotne

Badania związane z neurofeedbackiem w treningu osiągnięć

Fale Alfa

1978

Hardt i Kamiya stwierdzili, że wzrost udziału fal Alfa obniża poziom lęku (i na odwrót: mniejszy udział fal Alfa wiąże się z nasileniem lęków). Zaobserwowano też, że zwiększeniu zawartości fal Alfa towarzyszył wzrost kreatywności i wydolności psychicznej, zwłaszcza w warunkach współzawodnictwa.

1978

W niezależnych badaniach Watson potwierdził przeciwlękowy wpływ treningu fal Alfa. Stwierdził ponadto trwałość osiągniętego efektu w ciągu 18 miesięcy od zakończenia treningu. Zaobserwował też długoterminową poprawę funkcjonowania pamięci, szybkości przetwarzania informacji, spostrzegawczości i zdolności podejmowania decyzji.

1984

Hartfield (a potem także Crews i Landers) zaobserwowali znaczący wzrost zawartości fal Alfa w lewej okolicy skroniowej i ciemieniowej u strzelców, łuczników, graczy w golfa tuż przed strzałem/ uderzeniem.

1993

Hardt i Gale stwierdzili, że zwiększenie udziału fal Alfa powoduje znaczący wzrost płynności w tworzeniu pojęć i wyobrażeń, stanowiącej podstawę rozwiązywania problemów.

1994

Sterman i in. wykazali, że przepracowanie powoduje trwałe osłabienie fal Alfa, czemu towarzyszy nadmierne zogniskowanie na świecie zewnętrznym, lęki i sztywność w rozwiązywaniu problemów.

1994

Sterman i in. zaobserwowali, że podczas zaangażowania mózgu w procesy poznawcze zawartość fal Alfa zmienia się cyklicznie w pewnych miejscach kory mózgowej. Kiedy dany fragment procesu przetwarzania informacji zostaje zakończony, następuje powrót do stanu "synchronizacji zasilającej" z przewagą fal Alfa z zakresu 8-10Hz. Spowolnienie powrotu do synchronizacji wiąże się z pogorszeniem rozpoznawania, przypominania i kojarzenia.

2001

Putnam poddał grupę żołnierzy neurofeedbackowi wzmacniającemu fale Alfa przy otwartych oczach. Trening ten, oprócz zwiększenia amplitudy fal Alfa, powodował osłabienie fal Teta. Autor sugeruje jego przydatność profilaktyczną przed zadaniami wykonywanymi pod dużą presją, wymagającymi długotrwałego zogniskowania uwagi na otoczeniu. Trening taki może przeciwdziałać "wypaleniu psychicznemu".

Górny podzakres fal Alfa

1994

Craford i in. stwierdzili, że u osób odznaczających się lepszą trwałą uwagą, mniejszą liczbą popełnianych błędów i sprawniejszym podejmowaniem decyzji, w warunkach skupienia następuje większy niż typowo wzrost wysokoczęstotliwościowych fal Alfa w lewej półkuli mózgu.

1999

Badania Neubauera i in. sugerują, że u osób bardziej inteligentnych występuje mniejsza desynchronizacja wysokoczęstotliwościowych fal Alfa przy reagowaniu na bodźce.

2003

Badania Klimescha wskazują, że sieć neuronowa odpowiedzialna za pamięć semantyczną jest aktywowana synchronicznie w górnej części pasma Alfa (ok. 12Hz).

Fale SMR

1967

Sterman badając koty, odkrył rytmiczne fale w paśmie 12-15Hz w okolicy wierzchołka głowy, w stanie nieruchomego, czujnego oczekiwania na bodziec (fale SMR). W kolejnych eksperymentach zwierzęta, nagradzane w chwilach generacji tych fal, nauczyły się wytwarzać je "na życzenie". Odkryto też przypadkowo, że tak trenowane koty były znacznie odporniejsze na działanie substancji powodujących drgawki.

1971

Sterman wykrył fale SMR u ludzi. Trening wzmacniający te fale łagodził objawy epilepsji. Dalsze badania sugerują, że trening taki zwiększa zdolność organizmu do utrzymania homeostazy.

2003

Vernon i in. przeprowadzili badania treningu zwiększającego udział fal SMR. Wzrostowi ich amplitudy towarzyszyło zmniejszenie poziomu fal Teta oraz składowych Beta o wyższych częstotliwościach. Trening znacząco poprawiał wyniki testów pamięci roboczej, oraz, w pewnym stopniu, uwagi.

Fale Teta

1974

Beatty i in. zauważyli, że monotonne zajęcia wiążą się ze wzrostem zawartości fal Teta. Trening obniżający ich zawartość zmniejszał ilość błędów popełnianych przez operatorów radarów.

1993

O'Hanlon i Kelly stwierdzili związek pomiędzy wytwarzaniem fal Teta i liczbą błędów popełnianych przez długodystansowych kierowców ciężarówek.

1996

Rasey i in. ustalili, że studenci osiągają znacznie lepsze wyniki w teście wizualno-słuchowym dzięki stosowaniu treningu obniżającego udział fal Teta i zwiększającego zawartość fal SMR.

Synchroniczność fal Alfa

1958

Garroute i Aird stwierdzili, że dla 75% symetrycznych odprowadzeń EEG z obu półkul mózgu, fale Alfa i Beta odznaczają się wysokim stopniem synchroniczności (przesunięcia czasowe fal z obu półkul nie przekraczały 5-10ms). Wysunęli oni hipotezę istnienia centralnego stymulatora wymuszającego synchroniczną pracę półkul.

1973

Banquest (później także Levine i in.) odkryli znacznie wyższą synchronizację fal Alfa obu półkul u osób głęboko pogrążonych w medytacji. U tych samych osób, podczas wykonywania zadań analitycznych stwierdzono większy udział lewej półkuli, a dla zadań przestrzennych większy udział prawej półkuli, niż w grupie kontrolnej nie praktykującej medytacji.

1974

Fehmi ustalił, że cykl sesji treningu zwiększającego synchroniczność fal Alfa pomiędzy wieloma punktami kory skutkował znaczącą poprawą wielu funkcji psychicznych: koncentracji, spostrzegawczości, samoświadomości, intuicji, spokoju i zadowolenia z życia. Fehmi uważa, że poziom synchronizmu fal Alfa w stanie relaksu jest miarą komunikacji między poszczególnymi obszarami mózgu, w szczególności jego półkulami.

2001

Tornton wykrył związek pomiędzy koherencją fal Alfa w lewej półkuli, a wynikami uzyskiwanymi w testach pamięci słuchowej.

Przy opracowaniu przeglądu korzystano z

S.L.Norris, M.Currieri: "Performance Enhancement Training through Neurofeedback" w J.R.Evans, A.Abrabanel: "Introduction to Quantitative EEG and Neurofeedback", Academic Press, 1999.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej...

  • Neurobit Optima - Uniwersalny, wielokanałowy sprzęt do neurofeedbacku, biofeedbacku i pomiaru sygnałów fizjologicznych.

  • Linki - Źródła dodatkowych wiadomości o neurofeedbacku.

Neurobit Optima - Przenośny sprzęt do neurofeedbacku, biofeedbacku i pomiaru sygnałów fizjologicznych

Neurobit Optima

Trening umysłu z użyciem neurofeedbacku prostszy niż kiedykolwiek przedtem.

KontaktFormularz kontaktowy   PoprzedniaNeurofeedback: często zadawane pytania   StartUrządzenia do neurofeedbacku / biofeedbacku EEG   GóraBadania związane z neurofeedbackiem   NastępnaDodatkowe źródła dotyczące neurofeedbacku