Logo Neurobit Systems

English-United Kingdom: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Deutschland: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback français-France: Neurobit Systems: Appareils pour le neurofeedback et le biofeedback Italiano-Italia: Neurobit Systems: Impianti per neurofeedback e biofeedback  
English-United States: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Österreich: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback Español-España: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback Português-Portugal: Neurobit Systems: O Equipamento Neurofeedback e Biofeedback  
English-Canada: Neurobit Systems: Biofeedback & Neurofeedback equipment Deutsch-Schweiz: Neurobit Systems: Geräte zum Biofeedback und Neurofeedback Español-México: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback polski-Polska: Neurobit Systems: Sprzęt do neurofeedbacku i biofeedbacku  

Działać sprawniej, osiągać więcej, żyć pełniej
Kluczem jest sprzężenie zwrotne

Dodatkowe źródła dotyczące neurofeedbacku

Oprogramowanie

BioExplorer (CyberEvolution, Inc.)

Popularne oprogramowanie do przetwarzania sygnałów fizjologicznych, umożliwiające bogatą audiowizualną prezentację sprzężenia zwrotnego. Przetwarzanie danych jest konfigurowane graficznie poprzez łączenie uniwersalnych bloków, pozwalających na tworzenie dowolnych protokołów biofeedbacku. Dostępna jest reprezentacja sygnałów zwrotnych z użyciem plików wideo i audio, filmów DVD, płyt audio CD, syntezatora MIDI i rozmaitych wykresów. Dla programu BioExplorer dostępnych jest też wiele gier do biofeedbacku innych producentów oraz dodatkowych, gotowych do użycia protokołów. Użytkownik może tworzyć raporty sesji i eksportować dane do arkusza kalkulacyjnego. Aplikacja jest dostępna w j. angielskim.
BioExplorer - przykładowy ekran

BioEra (Proatech)

Zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania biosygnałów, umożliwiające także graficzną i dźwiękową prezentację sprzężenia zwrotnego. Przetwarzanie danych jest projektowane graficznie z użyciem podstawowych bloków. Do prezentacji sygnałów zwrotnych mogą być stosowane pliki wideo i audio, DVD, CD, MIDI, wykresy i wskaźniki. BioEra jest odpowiednia dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Może znaleźć zastosowanie także w badaniach naukowych. Aplikacja jest dostępna w j. angielskim.
BioEra - przykładowy ekran

BrainBay  

Uniwersalne, darmowe oprogramowanie do biofeedbacku, rozwijane w ramach projektu OpenEEG. Umożliwia graficzną konfigurację przetwarzania danych fizjologicznych i prezentacji sygnałów zwrotnych z użyciem wykresów, animacji i dźwięku. Dostępne w j. angielskim.
BrainBay - przykładowy ekran

Mind-Body Training Tools (York Biofeedback)

Pakiet oprogramowania do treningu optymalnego funkcjonowania z zastosowaniem multimodalnego biofeedbacku. Właściwy stan psychofizjologiczny jest osiągany przez pomiar i modyfikację kilku biosygnałów: fal mózgowych (EEG), zmienności rytmu serca (HRV), napięcia mięśni (EMG), oddechu, temperatury skóry i przewodności skóry (GSR). W skład pakietu wchodzą filmy treningowe i szczegółowe instrukcje.
Ekran programu Mind-Body Training Tools

Materiały popularne

Jim Robbins: " A Symphony in the Brain ", Grove Press, 2000

Autor z dziennikarską pasją odtwarza historię badań w zakresie neurofeedbacku, szkicuje sylwetki głównych postaci tej dziedziny, przytacza szereg studiów przypadków.
Jim Robbins - Symphony in the Brain

Anna Wise: " The High Performance Mind ", J. P. Tarcher, 1997

Anna Wise objaśnia związki pomiędzy subiektywnie odczuwanymi stanami umysłu a formami elektrycznej czynności mózgu. Uczy, jak poprzez świadome kształtowanie fal mózgu zwiększyć kreatywność, koncentrację, oraz osiągać stan głębokiego relaksu.
Anna Wise - The High Performance Mind

International Society for Neuronal Regulation - strefa publiczna

Materiały wprowadzające w działanie i terapeutyczne zastosowania neurofeedbacku.
 

Literatura fachowa

John N. Demos: " Getting Started with Neurofeedback ", W. W. Norton & Company, 2004

Wszechstronne wprowadzenie do neurofeedbacku dla osób zainteresowanych zastosowaniem tej metody w swojej praktyce. Przedstawia jej podstawy naukowe, studia przypadków, przykłady zastosowań m.in. w terapii zespołów niedoborów uwagi (ADD), przebieg treningów oraz stosowany sprzęt.
John N. Demos - Getting started with Neurofeedback

J.R.Evans, A.Abarbanel (ed.): " Introduction to Quantitative EEG and Neurofeedback ", Academic Press, 1999

Pierwsze zbiorcze wydawnictwo wprowadzające w zasady, metody użycia i liczne zastosowania neurofeedbacku. Zawiera także rozdział poświęcony treningowi maksymalizacji osiągnięć.
J.R.Evans, A.Abarbanel - Introduction to Quantitative EEG and Neurofeedback

Michael Thompson, Linda Thompson: " The Neurofeedback Book ", W. W. Norton & Company, 2004

Najpełniejsza dotychczas monografia, omawiająca praktycznie wszystkie aspekty neurofeedbacku. Przeznaczona dla terapeutów i trenerów.
Michael Thompson, Linda Thompson - The Neurofeedback Book

International Society for Neuronal Regulation: " NeuroRegulation "

Czasopismo naukowe dotyczące neurofeedbacku i zbliżonych metod.
ISNR - NeuroRegulation

Obszerna bibliografia neurofeedbacku

Przygotowana przez ISNR.
 

KontaktFormularz kontaktowy   PoprzedniaBadania związane z neurofeedbackiem   StartUrządzenia do neurofeedbacku / biofeedbacku EEG   GóraDodatkowe źródła dotyczące neurofeedbacku   NastępnaKontakt